ankieta

Konferencja

Oceń poszczególne aspekty szkolenia w skali 1 (brak zadowolenia) do 5 (pełne zadowolenie)
12345
ogólna ocena organizacji szkolenia
program szkolenia
przygotowanie merytoryczne Trener I
przygotowanie merytoryczne Trener II
catering
materiały szkoleniowe