ankieta

Konferencja

Czy Pana/Pani zdaniem otrzymane materiały szkoleniowe były zgodne z programem szkolenia?
TAK
NIE