ankieta

Konferencja

Czy Pana/Pani zdaniem program szkolenia został zrealizowany w całości?
TAK
NIE